Elevene starter å Tenke 

Gjennom utforsking, problemløsing og modellering starter elevene å bruke hjernen.

Elevene samarbeider

Gjennom å utforske og løse problem sammen blir elevene gode til å samarbeide og kommunisere. 

Elevene Hjelper hverandre

Gjennom å forklare og uttrykke hvordan de tenker kan elevene hjelpe hverandre til å skjønne noe som er krevende, og lære å lytte til hverandre.

Elevene blir faglig integrert 

Gjennom å få lov til å dele hvordan man tenker blir man integrert i klassemiljøet, og får mer selvtillit og motivasjon i faget.

Undervisningmetode I tråd med fagfornyelsen 

 Tenkende klasserom

Med noen konkrete grep opplever elevene mer

  • Mening og engasjement 
  • Motivasjon og mestring 
  • Selvtillit og utholdenhet  
Les mer om fagfornyelsen på denne samlesiden fra Utdanningsforskning  
Peter Liljedahl 

Building Thinking Classrooms

Er professor ved Simon Fraser University i Canada, Vancouver. Målet for forskningsarbeidet hans har vært å finne undervisningsmetoder som kan øke elevenes evne til tenke mer i undervisning. Hans fremste funn er at elevene blir mer engasjerte i undervisning med bruk av vertikale ikke-permanente flater, hvor elevene arbeider i synlige tilfeldige grupper, og samarbeider for å løse ulike typer oppgaver. 

Lær mer om metoden
PeterL
Bildeavbok

Tenkende klasserom i norsk skole 

Siden Peter Liljedahl var på November-konferansen i Trondheim i 2019 har flere i Norge fått øynene opp for denne undervisningsmetoden som et godt undervisningsverktøy for lærere til å få større engasjement og deltakelse i undervisning. Selv om metoden er utviklet for bruk i matematikk så kan den fint brukes i flere fag for å øke deltakelse og samarbeid blant elevene. Peter Liljedahl skriver for tiden en bok om hvordan man gjøre dette i flere fag enn matematikk. 

I 2023 har boken om metoden Tenkende klasserom kommet i norsk utgave.